Voodoo szótár A-Z

Abobo: A rada dalok végét jelző vagy vallási rajongást kifejező rituális felkiáltás

„A Hely”(la-place):A szertartásmester címe, machete-vel vagy karddal vezeti a körmenetet, tiszteleg a loáknak (lwa) és segédkezik a szerrtartásvezetőnek

Aouessan: A hounsi kanzók által hordott selyemfüggő

Assein: Kerek tányérkával koronázott fémpálca, melyet az oltár elé helyeznek gyertyatartó gyanánt

Asson: A houngan és a mambó lopótökből készült csörgője. Háló borítja, amelynek csomóihoz porcelángyöngyök, vagy kígyócsigolyák vannak erősítve

Az Asson átvétele: A végső beavatás, mielőtt valaki mambóvá, vagy hounganná válik

Bagui: A szentély azon helyisége, ahol a loák oltára található

Baka: Ártó szellem, a boszorkányok szolgálója

Boko, vagy bokor: A fon bokono(pap) szóból képzett kifejezés, melyet általában a fekete mágiát gyakorló hounganra alkalmazzák, ám gyakran a voodoo papot is így nevezik. A bokor egyúttal gyógyító is

Bondye: Az egyetlen Isten

Caprelata: Varászszer

Choual: Egy loa által megszállt személy. A francia cheval(ló) szóból származik, annak kreol változata. A loákra azt mondják, hogy úgymond “meglovagolják” az embert a megszállotság alatt.

Clairin: Fehér rum, a szertartások kellék

Caye-mystére: A szellemek vagy loák háza, a homfó(houmfor), szentély szinonimája

Divino: Jós

Djévo: Beavatási helyiség

Dokté-fey: növénydoktor

„Egyezség” (engagement): Olyan egyezség, mely valakit egy ártó szellemhez köt

„Elrendezni” (ranger): Egy tárgy elvarázsolására használt ige

Fejedény (pot-de téte): A beavatott haját, szőrszálait és körmeit tartalmazó edény

Ganga: gyógyító

Gombo: Észak-Haitin a loák, vagy „szentek” tiszteletére rendezett szertartások

Granmet (Great Master): Bondye

Gyökérloa (loa-racine): Őrszellem, melyet egy család tagjai örökölnek

Houngan: Voodoo pap

Hounsi: Olyan férfi vagy nő, aki a beavatási rítusokat elvégezte, és aki ezután a houngan, vagy a mambo mellett segédkezik

Houmfo (houmfor): Szentély

Hounsi-kanzó: A beavatási rítusokon átesett hounsi

„Hősi név” (nom-vaillant): Rituális név, melyet egy houngan vagy mambo kap a beavatása végén

Keresztutak: Központi jelkép a voodooban. Az a hely, ahol az evilág találkozik a szellemek világával

„Kis jó angyal”: A két lélek egyike, amely minden emberben lakozik

„Középső oszlop”(poteau-mitan): A tornác közepén álló oszlop, melyet a szellemek útjának tekintenek. Különösen szent tárgynak minősül

Loa (lwa): Szellem

Les Invisibles (A láthatatlanok):

Minden szellem: zanj

„Angyalok”: djab

„Ördögök”: baka

Marassa: Isteni ikrek

Mazanga: Vérfarkas, amely a temetőben kiássa a holtakat

„Meglovagolni”: A megszállottságot kifejező ige, amelyet egy loára használnak, amikor az a hívére leszáll

„Nagy jó angyal”(Gros-bon-ange): A két lélek egyike mely minden emberben lakozik

Mambo: Voodoo papnő

Pé: Szentélyben épített téglaoltár, amelyen a szent korsókat, a szellemek köveit és jelképeit, valamint a houngan, és mambo szertartási kellékeit helyezik el. Az oltáron helyet kapnak a loáknak felajánlott adományok is.

„Szent pihenő” (reposoir): Fa, vagy bármely más hely, amelyről úgy tartják, hogy egy loa lakhelye

„Szolgálat” (service): A loák tiszteletére rendezett szertartás, általánosságban a loák tisztelete.

Vevé: Egy loa attribútumait (tulajdonságait, képességeit) kifejező szimbolikus rajz, melyet kukoricaliszttel, hamuval, kávézaccal, vagy téglaporral készítenek a földre

Vlanbindingue: Titkos boszorkánytársaság tagja

Wanga (ouanga, vanga): Egy tárgy, vagy tárgyak kombinációja, melyeknek varázsereje van, és rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy akár másoknak „ártsanak”.

Zászlók: Lobogók, melyek a loákat szimbolizálják, és segítenek a megidézésükben

Zobop: Titkos boszorkánytársaság tagja (fekete mágiát végzők)

Zombi: Olyan személy, akinek egy boszorkány vagy bokor elrabolta a lelkét, és szolgálatába kényszerítette

Róla Papa Halfnite